Day: June 12, 2018

อัลลีเผยจะปรับปรุงพฤติกรรมตนในสนามเพื่อสู้ศึกบอลโลก2018

อัลลีเผยจะปรับปรุงพฤติกรรมตนในสนามเพื่อสู้ศึกบอลโลก2018

    เดลเล อัลลี เผยว่าเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง และให้สัญญาว่าจะปรับปรุงเรื่องพฤติกรรมในสนามให้ดีขึ้นในระหว่างสู้ศึกฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซีย (more…)
Powered by Live Score & Live Score App